360physio กายภาพบำบัด หัวหิน

การทำกายภาพบำบัด Physiotherapy hua hin สามารถทำการบำบัดด้วยตนเองด้วยวิธีที่หลากหลายซึ่งนักกายภาพบำบัดที่ 360 physio เป็นคลินิกกายภาพบำบัดที่ใช้เทคนิคขั้นสูงเพื่อให้การรักษากับคุณดีที่สุด โดยเทคนิคขั้นสูงนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรับการรักษาทางภายภาพบำบัด เช่น ผู้ป่วยกระดูกหัก ใส่เฝือก ดามเหล็ก ผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด ผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจาก กีฬา หรือความผิดปรกติของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ ระบบประสาท นักกายภาพบำบัดจะช่วยคุณปรับโครงสร้างของกล้ามเนื้อที่ผิดปกติและรักษาอาการโดยใช้เทคนิคทางกายภาพบำบัดนวด ดัด ดึง หรือใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเคลื่อนไหว เพิ่มกำลังกล้ามเนื้อให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น สามารถกลับมาออกกำลังกายใหม่ หรือ ดำเนินชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น และไม่ว่าคุณจะมีอาการปวดคอ ปวดบ่า ปวดหัวไหล่ ปวดกล้ามเนื้อข้อศอก ปวดมือ ปวดนิ้วมือ ปวดข้อเข่า ปวดข้อเท้า ปวดส้นเท้า ปวดกล้ามเนื้อจากการทำงาน กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง มีอาการชาจากเส้นประสาทถูกกดทับ อาการจากหมอนรองกระดูกเสื่อม หรือเคลื่อน อาการปวดชาจากกระดูกสันหลังเคลื่อน หรือเป็นผู้ป่วยระบบประสาท ที่ 360 physio มีเทคนิคในการรักษาที่เหมาะสมกับอาการของคุณ มีเทคนิคขั้นสูง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการรักษาที่จะช่วยส่งเสริมการรักษาให้คุณ รวมไปถึงการใช้ไฟฟ้ากระตุ้นประสาท กล้ามเนื้อและการอัลตราซาวนด์ในการรักษาสามารถช่วยกระตุ้นการรักษาและบรรเทาอาการปวดให้กับคุณได้

image