AT Physical Therapy Clinic

ให้บริการตรวจประเมิน  บำบัด รักษาและฟื้นฟูโดยกระบวนการทางกายภาพบำบัด  ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดชนิดต่างๆตามร่างกาย หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท  ออฟฟิศซินโดรม อัมพฤกษ์  อัมพาต ข้อเสื่อม กล้ามเนื้ออักเสบ นิ้วล็อค ไหล่ติด ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ฟื้นฟูการบาดเจ็บในนักกีฬา กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีก
image