มายลักษณ์ เนอสซิ่งโฮม

เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย
โดยแพทย์อายุรกรรม พยาบาลวิชาชีพ
และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง

image