ฟอร์ ฟิต พีที คลินิกกายภาพบำบัด

ฟอร์ ฟิต พีที คลินิกกายภาพบำบัด พร้อมให้บริการดูแลบำบัดผู้ป่วยในหลายภาวะ โดยให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การตรวจประเมินวินิจฉัยอาการ และทำการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงได้อีกครั้ง โดยเราให้การดูแลครอบคลุมทุกสาขาทางกายภาพบำบัด รวมถึงโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคระบบประสาท โรคทางทรวงอก ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนโดยทีมนักกายภาพบำบัดวิชาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงมายาวนาน ซึ่งผู้ป่วยมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีและปลอดภัยตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ

image