F Physio Clinic

F Physio Clinic คลินิกกายภาพบำบัด โดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ / 💪 ตรวจประเมินและรักษาโดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ สำหรับปัญหาออฟฟิศซินโดรม บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย ปัญหาเอ็น กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อเสื่อมหรืออักเสบ / 💪ออกใบส่งตัวจากแพทย์โดยคลินิกเวชกรรมในเครือ / เพื่อใช้เบิกประกันในรูปแบบผู้ป่วยนอก (OPD)🧡💪 หลากหลายวิธีการรักษาทางกายภาพบำบัด

image