ตลาดพลู เนอร์สซิ่งโฮม

ตลาดพลู เนอร์สชิ่งโฮม ให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ มีความสะดวกสบายทั้งทางด้านการเดินทางและสถานที่ ด้วยทีมดูแลผู้ป่วยจากพยาบาลวิชาชีพ และทีมเจ้าหน้าที่ผู้มีใจรักในงานด้านการดูแล ฟื้นฟู สุขภาพของผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ด้วยทีมงานมืออาชีพ ตลอด 24 ชั่วโมง

image