Wellbase Saha clinic

Wellbase Saha clinic เป็น “สหคลินิก” โดยประกอบด้วยการรักษาทางกายภาพบำบัด และการรักษาทางแพทย์แผนจีนเรามุ่งเน้นรักษาที่ต้นเหตุ มิใช่เพียงแค่อาการแสดง โดยคลินิกของเรามุ่งเน้นการรักษาทางกายภาพบำบัดโดยใช้ Manual technique เป็นหลักและใช้เครื่องทางกายภาพบำบัดเท่าที่จำเป็น เราให้ความสำคัญกับการตรวจประเมินร่างกาย การคิดวิเคราะห์เพื่อค้นหาปัญหาที่แท้จริง โดยยืดอยู่พื้นฐานทางวิชาชีพกายภาพบำบัดและการแพทย์แผนจีนเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้มารับบริการ โดยใช้เทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์ของคลินิก คือ การวิเคราะห์โดยใช้ Movement analysis และ Myofascial release เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการรักษา

image