KIN Wellness เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ กายภาพบำบัด

KIN คือ ศูนย์ดูแลด้านสุขภาพเพื่อการฟื้นฟูร่างกายอย่างครบวงจร ครบทั้งเครื่องมือ และบุคลากรทางการแพทย์ 👩‍⚕️
เพราะที่ “KIN” (คิน) ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเป็นอย่างมาก เพื่อให้การฟื้นฟูรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด    “ให้คุณอุ่นใจ เมื่อฟื้นฟูกับเรา”

image