Hopetel และผู้ป่วยระยะพักฟื้น

Hopetel Health & Rehapbilitation
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้น
ให้บริการโดยทีมสหวิชาชีพ
วางแผนการดูแลเฉพาะบุคคลโดยแพทย์
ให้บริการด้วย ดูแลให้ความอบอุ่นเหมือนคนในครอบครัว

Hopetel เกิดจากความตั้งใจ
เพื่อดูแลคนที่คุณรักเสมือนคนในครอบครัว

image