ไอแคร์

ไอแคร์เนอร์สซิ่งโฮม (I Care Nursing home) เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและฟื้นฟูสุขภาพ โดยจัดส่งพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาลเพื่อให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม
ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ โดยมีการวางแผนการดูแลให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการและสุขภาพเฉพาะราย
พนักงานทุกคนสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเดอะแคร์การบริบาล โดยได้รับ
ใบประกาศนียบัตร “การดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก” และสอบผ่าน
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
———————————————-
ไอแคร์ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และฟื้นฟูสุขภาพ
– ให้บริการดูแลผู้ป่วย, ผู้สูงอายุและเด็กเล็ก ที่ศูนย์ดูแลไอแคร์ ที่บ้านและโรงพยาบาล
– โดยจัดส่งพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาลเพื่อให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม
– ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ โดยมีการวางแผนการดูแลให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการและสุขภาพเฉพาะราย

image