ใจใส เนอร์สซิ่งโฮม

“ใจใส เนอร์สซิ่งโฮม” ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียน
และ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
จาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ใส่ใจโดยแพทย์ สหพร44 ศาลายา นครปฐม ข้างมหิดล

image