ใจดีเนอร์สซิ่งโฮม

ใจดีเนอร์สซิ่งโฮม เป็นบ้านพักสำหรับดูแลผู้สูงอายุทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้ และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ให้บริการดูแล ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมบริหารงานโดยแพทย์ และออกตรวจเยี่ยมด้วยตนเอง ปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการอบรมดูแล ผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ทุกคนมีหัวใจในการให้บริการ และมีความสุภาพอ่อนโยน เป็นบ้านพัก 2 ชั้น มีบริเวณพื้นที่มาก สิ่งแวดล้อมดี บรรยากาศร่มรื่น โปร่ง โล่ง สบาย อากาศถ่ายเทสะดวก สะอาด ทำเลเยี่ยม เดินทางสะดวก ใกล้วงแหวนตะวันออก ใกล้โรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน

image