โฮมเมอรี่ ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง พัทยา

เราเชื่อว่าทุกคนมีเรื่องราวของชีวิตในแบบต่าง ๆ ไม่เพียงแค่เรารับฟังและชื่นชมเรื่องราวของผู้สูงอายุ แต่เรายังภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวชีวิตของทุกคนอีกด้วย มากไปกว่าการให้การดูแลเรื่องทั่วไป เรายังมุ่งเน้นใส่ใจในบริการดูแลผู้สูงอายุและมุ่งมั่นที่จะเป็น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ที่ดีที่สุดในพัทยา โดยเคารพความต้องการการดูแลของแต่ละบุคคลเป็นหลัก เพื่อให้ผู้สูงอายุได้สนุกกับการดำเนินชีวิตในแบบที่ดีที่สุด

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โฮมเมอร์ลี่ ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง ตั้งอยู่ในเมืองพัทยา ก่อตั้งโดยครอบครัวหนึ่ง ที่ต้องการสร้างบ้านที่ดีที่สุดและมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสำหรับคุณมาร์ติน ผู้เป็นคุณพ่อที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง คุณมาร์ตินมีอาการบกพร่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถพูดหรือเดินได้เลย ในระยะแรกของการเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ ก่อนที่จะมีอาการโรคหลอดเลือดสมอง คุณมาร์ตินยังคงแข็งแรง เป็นผู้ชายอายุ 75 ปี ที่ทำงานหนักและมองว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลข จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราจะรักษาความมีคุณค่าของเขาไว้ตลอดไป เรารู้ว่าการรักษาฟื้นฟูให้เขากลับมาทำงานได้อีกครั้งนั้นเป็นสิ่งที่มีความหมายมากสำหรับเขา ดังนั้นเราจึงตั้งใจที่จะทุ่มเทและสนับสนุนเขาในทุก ๆ ทางที่เขาต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการใส่ใจดูแลเรื่องการรักษา การได้รับกายภาพบำบัดอย่างสม่ำเสมอ การสร้างเสริมทักษะสมอง และความรักอย่างมากมาย ตอนนี้คุณมาร์ตินในวัย 78 ปี ได้กลับมาทำงาน สานต่อสิ่งที่เขารัก และยังอุทิศเวลาในทุก ๆ วันเพื่อช่วยให้คุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการที่ บ้านผู้สูงอายุ โฮมเมอร์ลี่ ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง

image