โฮมออฟเลิฟ ลำปาง

“Home of Love บ้านพักผู้สูงอายุ” ซึ่งให้การดูแลประดุจญาติมิตร มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง กลุ่มผู้สูงอายุที่มาพักส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงมากกว่าผู้สูงอายุติดเตียง และมีรอยยิ้มที่แจ่มใสอยู่ตลอดเวลา ที่นี่มีนักโภชนาการดูแลเรื่องรับประทานอาหารตลอด 3 มื้อต่อวัน และมีกิจกรรมนันทนาการมากมาย ซึ่งช่วยผ่อนคลายความเครียดได้อย่างดี

image