โรงเรียน ศรีจันทร์การบริบาล

35/152-153 หมู่ที่ 7 หลังโรงแรมเคพีแกรนด์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

image