โรงเรียน ภู่ศิริบริบาล สุโขทัย

59/2 ถนนเลี่ยงวิถีทุ่ง บ้านกล้วย เมือง สุโขทัย 64000

image