โรงเรียนแก่นนครบริบาล

485 23 ถ.คอซลอ บ้านเลิงเปือย ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

image