โรงเรียนเฮลปิ้ง แฮนด์ การบริบาล

95 หมู่ 10, ตำบล สันกำแพง อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่

image