โรงเรียนเอ็กซ์เปิร์ทแคร์

148 หมู่ 1 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

image