โรงเรียนเอเชียอินเตอร์การบริบาลและการอาชีพ หนองบัวลำภู

17/11-17 ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 39000

image