โรงเรียนเอื้อการย์บริบาล

88/9 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

image