โรงเรียนเทียนทองบริรักษ์

ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลยุหว่า อ.สันป่าตอง เชียงใหม่

image