โรงเรียนเต็มใจทำบริรักษ์

273 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

image