โรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์อินเตอร์

324 ถ.ควนธานี ตำบลที่ผ่าน อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

image