โรงเรียนเชียงใหม่เซ็นเตอร์บริบาล

3 1 ซอยศรีภูมิ 2 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

image