โรงเรียนเชียงใหม่การบริบาล ชลบุรี

50/6 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

image