โรงเรียนเชียงใหม่การบริบาล

602 ถนนเจริญราษฎร์ ฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

image