โรงเรียนเจริญดีบริบาลศาสตร์

271 ม.17 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

image