โรงเรียนเคเอ็นเออินเตอร์บริรักษ์

241 หมู่ม่น อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

image