โรงเรียนอูซูจองบริบาลเชียงใหม่

ถนนเชียงใหม่-แม่ริม 107 (โชตนา) ตำบลช้างเผือก อำเภอ เมือง เชียงใหม่ 50300

image