โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล

115/3 หมู่ 4 ถ.ด้ามพร้า-ขามใหญ่ ขามใหญ่ เมือง อุบลราชธานี 34000

image