โรงเรียนอุดรรักษ์การบริบาล

38/9 ถนนรอบเมือง ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

image