โรงเรียนอุดรบริรักษ์

45/8 หมู่2 ซอยบ้านโพธิ์สว่าง ต.กะโหลกกะลา อ.เมือง อุดรธานี 41000

image