โรงเรียนอิบนูอัฟฟานบูรณวิทย์

91 ถนนเพชรเกษม ปากะฮะรัง อำเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี 94000

image