โรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาล

1545, 1547 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

image