โรงเรียนสายใยสัมพันธ์พิษณุโลก

222/2 ม.5 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก 65000

image