โรงเรียนสอนพนักงานผู้ช่วยการพบาบาล รังสิตเอ็นเอ

51/005 ม.7 ต.หลักหก ถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี

image