โรงเรียนสหบริบาล

30 ซอย พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

image