โรงเรียนสยามบริบาลศาสตร์

560/36-38 สันทราย เมือง เชียงราย 57000

image