โรงเรียนศิริรัตน์บริบาล เชียงใหม่

15/37-38 ม.5 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

image