โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา

74/5 หมู่4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

image