โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย

1039 หมู่ 5 ถนน สุขุมวิทสายเก่า ซอย วัดราษฎร์โพธิ์ทอง ท้ายบ้าน อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10280

image