โรงเรียนวิชาการบริบาลอุดรธานี

345/4-6 ถนน โพศรี. ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

image