โรงเรียนวายเคแคร์บริบาล

195 18 ถ.ลำพูน-ป่าซาง ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

image