โรงเรียนลานนาบริรักษ์

402 ทางเข้า 9 เชียงราย-เวียงชัย เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000

image