โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

32/6 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่50300

image