โรงเรียนรังสิต เอ็น เอ

51/005 ม.7 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

image