โรงเรียนภูมินทร์บริบาล เชียงใหม่

339 หมู่ 6 ถ.สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

image