โรงเรียนภูมินทร์บริบาล ลำปาง

25, 32-33 ถนนสุเหร่า ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100

image