โรงเรียนพิษณุโลก บริบาลศาสตร์ PLKS.SCHOOL

819/13 ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000

image